Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài Luyện tập sgk toán lớp 5 trang 38

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Bài học thầy cô sẽ mang lại cho các con hôm nay chính là luyện tập. Với bài luyện tập này, chúng ta sẽ ôn lại các dạng toán về số thập phân. Thầy cô sẽ hướng dẫn giải bài tập, các con có thể tham khảo để hiểu bài và làm bài tốt hơn.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 38 - sgk toán lớp 5

a) Chuyển các phân số thập phân sau đây thành hỗn số (theo mẫu):

$\frac{162}{10}$, $\frac{734}{10}$, $\frac{5608}{100}$, $\frac{605}{100}$

Mẫu: $\frac{162}{10}= 16\frac{2}{10}$

b) Chuyển các hỗn số của phần a) thành số thập phân (theo mẫu):

$16\frac{2}{10}$= 16,2

Bài tập 2: Trang 39 - sgk toán lớp 5

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó:

$\frac{45}{10}$, $\frac{834}{10}$, $\frac{1945}{100}$, $\frac{2167}{1000}$, $\frac{2020}{10000}$

Bài tập 3: Trang 39 - sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

2,1m = ....dm

8,3m = ...cm

5,27m =.... cm

3,15m = ...cm

Mẫu: 2,1m= 21dm

Cách làm:

2,1m= $2\frac{1}{10}$ =2m1dm= 21dm

Bài tập 4: Trang 39 - sgk toán lớp 5

a) Viết phân số $\frac{3}{5}$ dưới dạng phân số thập phân có mẫu là 10 và có mẫu số là 100

b) Viết hai phân số thập phân mới tìm được thành hai số thập phân

c) Có thể viết $\frac{3}{5}$ thành những số thập phân nào?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài Luyện tập sgk toán lớp 5 trang 38 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận