Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài luyện tập sgk toán 5 trang 61

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Bài học hôm nay chúng ta tiếp tục đến với bài luyện tập. Bởi dạng toán nhân một số thập phân với số thập phân khá phức tạp, nhiều bạn còn để sai dấu. Do đó, thầy cô sẽ hướng dẫn giải bài tập để các con tham khảo thêm.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 61 - sgk toán lớp 5

a) Tính rồi so sánh giá trị của (a x b ) x c và a x (b x c)

Giải câu 1 bài Luyện tập - Toán 5 trang 61

 b) Tính: 

9,65 x 0,4 x 2,5                7,38 x 1,25 x 80

0,25 x 40 x 9,84               34,3 x 0,5 x 0,4

Bài tập 2: Trang 61 - sgk toán lớp 5

Tính:

a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4

b) 28,7 + 34,5 x 2,4

Bài tập 3: Trang 61 - sgk toán lớp 5

Một người xe đạp mỗi giờ đi được 12,5km. Hỏi trong 2,5 giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài luyện tập sgk toán 5 trang 61 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận