Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài Luyện tập sgk toán 5 trang 54

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Các con đã được học trừ hai số thập phân. Các con có cảm thấy khó không nào? Để giúp các con làm tốt hơn dạng toán này, hôm nay thầy cô sẽ hướng dẫn các con giải bài luyện tập. Chúng ta cùng bắt đầu.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 54 - sgk toán lớp 5

Đặt tính rồi tính:

a) 68,72 - 29,91;

b) 52,37 -  8,64;

c) 75,5 - 30,26;

d) 60 - 12,45.

Bài tập 2: Trang 54 - sgk toán lớp 5

Tìm x: 

a) x + 4,32 = 8,67;

b) 6,85 + x = 10,29;

c) x - 3,64 = 5,86;

d) 7,9 - x = 2,5.

Bài tập 3: Trang 54 - sgk toán lớp 5

Ba quả dưa cân nặng 14,5 kg. Quả thứ nhất cân nặng 4,8 kg, quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 1,2kg. Hỏi quả thứ ba cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Giải câu 3 bài Luyện tập - Toán 5 trang 54

Bài tập 4: trang 54 - sgk toán lớp 5

a) Tính rồi so sánh giá trị của a-b-c và a- (b+c)

Giải câu 4 bài Luyện tập - Toán 5 trang 54

b) Tính bằng hai cách:

8,3 - 1,4 - 3,6;             18,64 - ( 6,24 + 10,5)

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài Luyện tập sgk toán 5 trang 54 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận