Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài Luyện tập sgk toán 5 trang 43

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Để củng cố lại kiến thức phần số thập phân. Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào bài luyện tập để luyện lại những dạng toán liên quan đến số thập phân như so sánh, sắp xếp hay tìm x. Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu nhé.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 43 - sgk toán lớp 5

So sánh < = >

84,2 ... 84,19

47,5 ... 47,500

6,834 ... 6,85

90,6 ... 89,6

Bài tập 2: Trang 43 - sgk toán lớp 5

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

5,7;    6,02;    4,23;    4,32;    5,3.     

Bài tập 3: Trang 43 - sgk toán lớp 5

Tìm chữ số x, biết:

9,7x8 < 9,718

Bài tập 4: Trang 42 - sgk toán lớp 5

Tìm số tự nhiên x biết:

0,9 < x < 1,2

64, 97 < x< 65,14

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài Luyện tập sgk toán 5 trang 43 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận