Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 164

Chuyên mục: : Soạn toán lớp 5

Nhằm củng cố về phép chia: cách chia 2 số thập phân, cách chia 2 phân số, các tính chất đặc biệt của phép chia, các bài toán có lời văn...Hocthoi xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 164 sgk toán lớp 5

Tính:

a) \(\frac{12}{17}\) : 6  ;                 16 : \(\frac{8}{11}\)  ;                  9 : \(\frac{3}{5}\) x \(\frac{4}{15}\) ;

b) 72  :45                        281,6 : 8                        300,72 : 53,7

15 : 50                            912,8 : 28                       0,162 : 0,36

Bài tập 2: Trang 164 sgk toán lớp 5

Tính nhẩm: 

a) 3,5 : 0,1                   8,4 : 0,01                    9,4 : 0,1

7,2 : 0,01                     6,2  :0,1                      5,5 : 0,01

b) 12 : 0,5                    20 : 0,25                      \(\frac{3}{7}\) : 0,5     

11 : 0,25                      24 : 0,5                        15 : 0,25 

Bài tập 3: Trang 164 sgk toán lớp 5

Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu):

a) 3 : 4 ;                         c) 1 : 2 ;

b) 7 : 5 ;                         d) 7 : 4 ; 

Mẫu: a)  3 : 4  = \(\frac{3}{4}\) = 0,75.

Bài tập 4: Trang 165 sgk toán lớp 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một lớp học có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp ?

A. 150%                     B. 60%                   C. 66%                         D. 40%

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 164 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Quỳnh Phương chủ biên. Nếu có bài tập nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận