Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài Luyện tập chung sgk toán 5 trang 43

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài luyện tập chung. Bài tập hôm nay sẽ củng cố về các dạng toán liên quan đến số thập phân. Các con chú ý theo dõi thầy cô hướng dẫn giải bải tập để làm bài tốt hơn nhé.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 43 - sgk toán lớp 5

Đọc các số thập phân sau đây:

a) 7,5;   28,416;  201,05;  0,187.

b) 36,2;    9,001; 84,302;     0,010

Bài tập 2: Trang 43 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân có: 

a) Năm đơn vị, bảy phần mười;

b) Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm;

c) Không đơn vị, một phần trăm;

d) Không đơn vị, ba trăm linh bốn phần nghìn.

Bài tập 3: Trang 43 - sgk toán lớp 5

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

42,538;       41,835;        42,358;       41,538.

Bài tập 4: Trang 43 - sgk toán lớp 5

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

$\frac{36\times 45}{6\times 5}$

$\frac{56\times 63}{9\times 8}$

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài Luyện tập chung sgk toán 5 trang 43 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận