Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài khái niệm số thập phân (tiếp theo) sgk Toán 5 trang 36

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Ở bài trước, chúng ta đã được làm quen với số thập phân. Hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu và tìm hiểu rõ hơn về số thập phân. Liệu số thập phân có mấy phần, gồm những phần nào để hiểu rõ hơn. Các con nhớ theo dõi ví dụ và cách giải bài tập mà thầy cô sẽ hướng dẫn dưới bài để làm bài tốt hơn nhé.

A. Lý thuyết.

  • 2m 7dm hay $2\frac{7}{10}$ m được viết thành 2,7 m;
  • 2,7 đọc là: hai phẩy bảy mét.
  • Mỗi số thập phân gồm hai phần: phần nguyên và phần thập phân, chúng được phân cách nhau bởi dấu phẩy.
  • Những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên, những chữ số ở bên phải dấu phẩy thuộc về phần thập phân.

Ví dụ:

Giải bài khái niệm số thập phân (tiếp theo) - sgk Toán 5 trang 36

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 37 - sgk toán lớp 5

Đọc mỗi số thập phân sau:

9,4; 7,98; 25,477; 206,075; 0,307

Bài tập 2: Trang 37 - sgk toán lớp 5

Viết các hỗn số sau thành số thập phân rồi đọc số đó:

$5\frac{9}{10}$,   $82\frac{45}{100}$,  $810\frac{225}{1000}$

Bài tập 3: Trang 37 - sgk toán lớp 5

Viết Viết các số thập phân sau thành phân số thập phân:

0,1; 0,02; 0,004; 0,095

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài khái niệm số thập phân (tiếp theo) sgk Toán 5 trang 36 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận