Danh mục bài soạn

Tuần 1: Việt Nam - Tổ quốc em

Tuần 2: Việt Nam - Tổ quốc em

Tuần 3: Việt Nam - Tổ quốc em

Tuần 4: Cánh chim hoà bình

Tuần 5: Cánh chim hoà bình

Tuần 6: Cánh chim hoà bình

Tuần 7: Con người với thiên nhiên

Tuần 8: Con người với thiên nhiên

Tuần 9: Con người với thiên nhiên

Tuần 10: Ôn tập giữa kì 1

Tuần 11: Hãy giữ lấy màu xanh

Tuần 12: Hãy giữ lấy màu xanh

Tuần 15: Vì hạnh phúc con người

Tuần 16: Vì hạnh phúc con người

Tuần 17: Vì hạnh phúc con người

Tuần 18: Ôn tập cuối học kì 1

Soạn tiếng Việt 5 bài Tập đọc: Thư gửi học sinh

Làm quen với kiến thức tiếng việt lớp 5 nhiều em chưa băn khoăn với những câu hỏi về kiến thức bài học Tech 12h sẽ hướng dẫn giải và làm bài tập một các hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

A, Kiến thức cần nhớ

1. Nội dung chính:

 Đoạn trích thư gửi học sinh là đoạn trích từ lá thư bác hồ gửi học sinh cả nước nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ cộng hòa, tháng 9 năm 1945 với mong muốn khích lệ các em học tập chăm chỉ để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

2. Giải thích các cụm từ trong bài:

  •  Việt nam dân chủ Cộng hòa: tên nước ta từ năm 1945 đến năm 1976
  •  Bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường: ý nói những sự kiện lớn từ giữa năm 1945 đến ngày khai giảng, nổi bật là cuộc Cách mạng thàng Tám và sự ra đời nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.
  • 80 năm giời nô lệ: 80 năm nước ta bị thực dân Pháp đô hộ.
  • Cơ đồ: sự nghiệp lớn; ở đây có nghĩa là đất nước giang sơn.
  • Hoàn cầu: thế giới 
  • Kiến thiết: xây dựng.
  • Các cường quốc năm châu: các nước giàu mạnh trên thế giới.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: ( Trang 5  sgk Tiếng Việt 5 tập 1)

Ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có gì đặc biệt so với những ngày khai trường khác?

Bài tập 2:( Trang 5 - sgk Tiếng Việt 5 tập 1) 

Sau Cách mang tháng Tám nhiệm vụ của toàn dân là gì? 

Câu 3; ( Trang 5 - sgk Tiếng Việt 5 tập 1)

Học sinh có trách nhiệm như thế nào trong công cuộc kiến thiết đất nước?

Bài tập 4: ( Trang 5  - sgk Tiếng Việt 5 tập 1)

Học Thuộc lòng đoạn thư từ Sau 80 năm dời nô lệ .... đến nhờ một phần lớn ở công học tập các em

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn tiếng Việt 5 bài Tập đọc: Thư gửi học sinh . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn tiếng Việt 5 tập 1. Phần trình bày do Hiền Lương tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận