Danh mục bài soạn

 
 
 
 

Soạn TBĐ địa lí 12 bài 29: Thực hành vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Giải tập bản đồ địa lí lớp 12, giải chi tiết và cụ thể bài 29: Thực hành vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp sách tập bản đồ địa lí lớp 12 trang 50. Hocthoi sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 50 - sách TBĐ địa lí 12

Cho bảng số liệu dưới đây

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế của nước ta (tỉ đồng)

  • Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta trong giai đoạn 1996 – 2008 (trước khi vẽ, hãy xử lí số liệu về cơ cấu rồi điền vào bảng trên).
  • Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp phân theo thành phần kinh tế?

Bài tập 2: Trang 51 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào bảng số liệu dưới đây

Giá trị sản xuất nông nghiệp của khu vực kinh tế ngoài nhà nước phân theo thành phần kinh tế (tỉ đồng)

Năm Tổng số Tập thể Tư nhân Cá thể

2000

2008

82.499 (100%)

709.378 (100%)

2.166 (.....)

6.627 (.....)

47.861 (.....)

572.254 (......)

32.472 (.....)

130.497 (......)

  • Xử lí số liệu về cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực ngoài Nhà nước phân theo thành phần kinh tế rồi điền vào bảng trên:
  • Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực kinh tế ngoài nhà nước phân theo thành phần kinh tế trong giai đoạn 2000 – 2008.
  • Giải thích vì sao tỉ trọng của khu vưc kinh tế tư nhân lại tăng rất nhanh
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn TBĐ địa lí 12 bài 29: Thực hành vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn tập bản đồ địa lí 12. Phần trình bày do Tech120 chủ biên. Nếu có bài tập nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận