Danh mục bài soạn

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

TUẦN 10

TUẦN 11

TUẦN 12

TUẦN 13

Soạn văn 10 bài: Văn bản Kiến thức trọng tâm và soạn văn chi tiết

Văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ gồm một hay nhiều câu, nhiều đoạn. Các câu trong văn bản có sự kiên kết chặt chẽ, được xây dựng theo một kết cấu mạch lạc. Hocthoi sẽ tóm tắt những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi của bài. Mời các bạn cùng tham khảo

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

 • Văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ gồm một hay nhiều câu, nhiều đoạn và có những đặc điểm cơ bản sau đây:
  • Mỗi văn bản tập trung thể hiện một chủ đề và triển khai chủ đề đó một cách trọn vẹn.
  • Các câu trong văn bản có sự kiên kết chặt chẽ, đồng thời câu văn được xây dựng theo một kết cấu mạch lạc.
  • Mỗi văn bản có dấu hiệu biểu hiện tính hoàn chỉnh về nội dung  (thường mở đầu bằng một nhan đề và kết thúc bằng hình thức thích hợp với từng loại văn bản).
  • Mỗi văn bản nhằm thực hiện một hoặc một số mục đích giao tiếp nhất định
 • Theo lĩnh vực và mục đích giao tiếp, người ta phân biệt thành các loại văn bản sau:
  • Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (thư, nhật kí)
  • Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (thơ, truyện, tiểu thuyết…)
  • Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học (sách giáo khoa, tài liệu học tập, báo cáo khoa học…)
  • Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính (đơn, biên bản, nghị quyết)
  • Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ chính luận (bài bình luận, lời kêu gọi, bài hịch…)
  • Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ báo chí (bản tin, tin phóng sự, bài phỏng vấn…)
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn văn 10 bài: Văn bản Kiến thức trọng tâm và soạn văn chi tiết . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn ngữ văn 10 tập 1. Phần trình bày do Bảo Chi tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận