Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: ESTE. LIPIT

CHƯƠNG 2: CACBOHIĐRAT

CHƯƠNG 3: AMIN. AMINOAXIT VÀ PROTEIN

CHƯƠNG 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ, NHÔM

CHƯƠNG 7: SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

Soạn hoá học 12 bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime

Chuyên mục: Soạn hoá học 12

Bài học này trình bày nội dung: Luyện tập: Polime và vật liệu polime. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 12, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Khái niệm

Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn, do nhiều đơn vị cơ sở (gọi tắt là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên.

2. Cấu tạo mạch polime

Có 3 kiểu cấu tạo mạch polime là:

  • Mạch không nhánh
  • Mạch có nhánh
  • Mạng không gian

3. Khái niệm về các loại vật liệu polime

  • Chất dẻo là những vật liệu polime có  tính dẻo
  • Cao su là những vật liệu polime có tính đàn hồi
  • Tơ.
  • Keo dán.

4. So sánh phản ứng trùng hợp với phản ứng trùng ngưng

 Mục so sánh/phản ứng

Phản ứng trùng hợp

Phản ứng trùng ngưng

Định nghĩa

Là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau (monomer) thành phân tử lớn (polime).

Là quá trình kết hợp nhiêu phân tử nhỏ thành phân tử lớn đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (như H2O).

Quá trình

nMonome  → Polime

nMonome  → Polime  + các phân tử nhỏ khác

Sản phẩm

Polime trùng hợp

Polime trùng ngưng

Điều kiện của monome

Có liên kết đôi hoặc có vòng kém bền

Có ít nhất 2 nhóm chức có khả năng phản ứng.


Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 1.(Trang 76 SGK) 

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

B. Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monome.

C. Hệ số mắt xích trong công thức polime gọi là hệ số trùng hợp.

D. Polime tổng hợp được tạo thành nhờ phản ứng trùng hợp hoặc phản ứng trùng ngưng.

Câu 2.(Trang 76 SGK) 

Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên ?

A. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ;

B. Tơ visco, tơ tằm;

C. Cao su isopren, tơ visco, nilon-6, keo dán gỗ;

D. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat.

Câu 3.(Trang 77 SGK) 

Cho biết các monome được dùng để điều chế các polime sau:

bài 15: Luyện tập: polime và vật liệu polime

Câu 4.(Trang 77 SGK) 

Trình bày cách nhận biết các mẫu vật liệu sau:

a) PVC (làm vải giả da) và da thật.

b) Tơ tằm và tơ axetat.

Câu 5.(Trang 77 SGK) 

a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:

  • Stiren  polistiren.
  • Axit  ω- aminoenantoic (H2-[CH2]6- COOH) → polienantamit (nilon - 7)

b) Để điều chế 1 tấn mỗi loại polime trên cần bao nhiêu tấn monome mỗi loại, biết rằng hiệu suất của cả hai quá trình điều chế trên là 90 %.

hh12c
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn hoá học 12 bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn hoá học 12. Phần trình bày do Quỳnh Phương tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận