Soạn GDCD 9 bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

Chuyên mục: : Soạn GDCD 9

Công dân được lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, ngành nghề và quy mô kinh doanh. Tuy nhiên, người kinh doanh phải tuân thủ trên những quy định của pháp luật và sự quản lý của nhà nước. Để hiểu cụ thể hơn, chúng ta cùng đến với bài học ngay dưới đây.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Đặt vấn đề

Gợi ý trả lời câu hỏi

a) Những hành vi như thế nào là vi phạm quy định của nhà nước về kinh doanh?

 • Kinh doanh không đúng ngành, mặt hàng ghi trong giấy phép;
 • Kinh doanh những mặt hàng mà Nhà nước cấm;
 • Buôn lậu, trôn thuế;
 • Sản xuất, buôn bán hàng giả…

b) Em hiểu thế nào là quyền tự do kinh doanh

 • Tự do kinh doanh là quyền được lựa chọn:
 • Hình thức tổ chức kinh tế
 • Ngành nghề
 • Quy mô kinh doanh

Tuy nhiên, tất cả phải  tuân theo quy định của pháp luật và chịu sự quản lí của nhà nước.

c) Theo em, tại sao nhà nước ta lại quy định mức thuế suất chênh lệch nhau nhiều như vậy đối với các mặt hàng?

Vì:

 • Nước ta khuyến khích phát triển sản xuất và xuất khẩu hàng hóa
 • Khuyến khích phát triển những mặt hàng cần thiết đối với đời sống nhân dân
 • Hạn chế đối với một số ngành, một số mặt hàng xa xỉ không cần thiết đối với đời sống của nhân dân.

II. Nội dung bài học

1. Kinh doanh

 • Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ trao đổi hàng hóa nhằm thu lại lợi nhuận.

2. Tự do kinh doanh:

 • Được lựa chọn:
 • Hình thức tổ chức kinh tế
 • Ngành nghề
 • Quy mô kinh doanh

=>Phải tuân theo quy định của pháp luật và chịu sự quản lí của nhà nước.

3. Thuế

 • Là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách của nhà nước để chi tiêu cho những công việc chung.

4. Tác dụng của thuể

 • Ổn định thị trường
 • Điều chỉnh cơ cấu kinh tế
 • Góp phần phát triển kinh tế

5. Trách nhiệm công dân

 • Sử dụng đúng đắn quyền tự do kinh doanh
 • Thực hiện đẩy đủ nghĩa vụ đóng thuế

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Hãy kể tên một số hoạt động kinh doanh mà em biết?

Bài tập 2: Trong giấy phép kinh doanh của bà H có 8 loại hàng, nhưng Ban quản lí thị trường kiểm tra thấy trong cửa hàng của bà có bán tới 12 loại hàng. Theo em, bà H có vi phạm quy định về kinh doanh không ? Nếu có thì đó là vi phạm gì ?

Bài tập 3: Em đồng ý hoặc không đồng ý với những ý kiến nào sau đây ? Hãy giải thích vì sao em đồng ý hoặc không đồng ý.

a) Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp ;

b) Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gì, hàng gì ;

c)  Kinh doanh phải theo đúng quy định của pháp luật;

d) Buôn bán nhỏ thì không cần phải kê khai ;

đ) Đóng thuế là góp phần xây dựng đất nước ;

e)  Buôn bán phải theo đúng số lượng và mặt hàng đã kê khai.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn GDCD 9 bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn GDCD 9. Phần trình bày do Tech120 chủ biên. Nếu có bài tập nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận