Danh mục bài soạn

A. KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ- XÃ HỘI THẾ GIỚI

B. ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA.

Soạn địa lí 11 bài 5: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh

Chuyên mục: Soạn địa lí 11

Mặc dù đã tuyên bố độc lập trên 200 năm ny, song nền kinh tế của hầu hết các nước Mĩ La Tinh vẫn đang phụ thuộc vào nước ngoài…Vậy liệu như vậy thì đời sống của người dân ở đây sẽ như nào? Để tìm hiểu rõ các vấn đề liên quan đến các nước ở khu vực này, Hocthoi mời các bạn đến với bài “ một số vấn đề của Mĩ La Tinh”.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Một số vấn đề tự nhiên, dân cư và xã hội.

1. Tự nhiên

 • Mĩ La Tinh có nhiều tài nguyên khoáng sản như: Kim màu, kim loại quý và nhiên liệu.
 • Tài nguyên đất, khí hậu thuận lợi trồng rừng, chăn nuôi đại gia súc, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả nhiệt đới…

2. Dân cư và xã hội

 • Tình trạng đói nghèo, đến cuối thế kỉ XXI số dân sống dưới mức nghèo khổ còn 37 – 62%.
 • Chênh lệch thu nhập quá lớn giữa người giàu và người nghèo.
 • Cải thiện ruộng đất không triệt để tạo điều kiện cho chủ trang trại chiếm phần lớn đất canh tác.
 • Hiện tượng đô thị hóa mang tính tự phát trong đó có 1/3 dân cư đô thị sống trong điều kiện khó khăn.

II. Một số vấn đề về kinh tế

 • Tốc độ phát triển kinh tế không đều, chậm thiếu ổn định.
 • Nợ nước ngoài lớn.
 • Hiện nay thực hiện cải cách kinh tế: quốc hữu hóa các ngành kinh tế, phát triển giáo dục, công nghiệp hóa, mở rộng buôn bán với nước ngoài.
 • Kinh tế được cải thiện: xuất khẩu tăng nhanh, khống chế lạm phát, giá tiêu dùng giảm, đời sống nâng cao,
 • Quá trình cải cách kinh tế đang gặp những phản ứng của các thế lực của chủ nghĩa thực dân mới.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Dựa vào hình 5.3 cho biết: Mĩ La Tinh có những cảnh quan và tài nguyên khoáng sản gì?

Bài tập 2: Dựa vào bảng 5.3, nhận xét về tỉ trọng thu nhập các nhóm dân cư ở một số nước Mĩ La Tinh?

 

Bài tập 3: Vì sao các nước Mĩ La Tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn cao?

Bài tập 4: Dựa vào hình 5.4, lập bảng nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La Tinh trong giai đoạn 1985 – 2004?

Câu 5: Những nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế các nước Mĩ La Tinh phát triển không ổn định?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn địa lí 11 bài 5: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn địa lí 11. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận