Danh mục bài soạn

 

CHƯƠNG 1: ĐIỆN HỌC

CHƯƠNG 2: ĐIỆN TỪ HỌC

CHƯƠNG 3: QUANG HỌC

Hướng dẫn giải câu 4 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.

Câu 4. (Trang 5 SGK lí 9) Trong bảng 2 có ghi một số giá trị của U và I đo được trong một thí nghiêm với một dây dẫn. Em hãy dự đoán giá trị sẽ phải có trong các ô còn trống. (Giả sử phép đo trong thí nghiệm có sai số không đáng kể).

Lần đo

Hiệu điện thế (V)

Cường độ dòng điện (I)

1

2,0

0,1

2

 

0,125

3

4,0

0,2

4

5,0

 

5

 

0,3

Cách làm cho bạn:

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận