Danh mục bài soạn

 

CHƯƠNG 1: ĐIỆN HỌC

CHƯƠNG 2: ĐIỆN TỪ HỌC

CHƯƠNG 3: QUANG HỌC

Hướng dẫn giải câu 3 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Câu 3. (Trang 5 SGK lí 9)Từ đồ thị 1.2 (SGK) hãy xác định:

  • Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi hiệu điện thế là 2,5 V; 3,5 V.
  • Xác định giá trị U, I ứng với một điểm bất kì trên đồ thị đó.

Cách làm cho bạn:

Dựa vào đồ thị hình 1.2 ta thấy:

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi hiệu điện thế 2,5 V là 0,5 A; khi hiệu điện thế 3,5 V là 0,7 A.

Lấy một điểm M bất kì trên đồ thị, gióng xuống hai trục đồ thị, ở trục hoành (ngang) ta được hiệu điện thế, ở trục tung (dọc) ta được cường độ dòng điện.

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận