Danh mục bài soạn

 

CHƯƠNG 1: ĐIỆN HỌC

CHƯƠNG 2: ĐIỆN TỪ HỌC

CHƯƠNG 3: QUANG HỌC

Hiện tượng nào em quan sát được chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ ? sgk Vật lí 9 trang 126

Trang 126 Sgk Vật lí lớp 9 

Hiện tượng nào em quan sát được chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ ?

Cách làm cho bạn:

Vì ảnh được hứng trên phim nên vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận