Danh mục bài soạn

A. KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ- XÃ HỘI THẾ GIỚI

B. ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA.

Hãy trình bày các hậu quả do nhiệt độ Trái Đất tăng lên và tầng ôdôn bị thủng đối với đời sống trên Trái Đất?

Bài tập 5: Hãy trình bày các hậu quả do nhiệt độ Trái Đất tăng lên và tầng ôdôn bị thủng đối với đời sống trên Trái Đất?

Cách làm cho bạn:

- Các hậu quả do nhiệt độ Trái Đất tăng lên:

  • Thiếu lương thực, thực phẩm nghiêm trọng
  • Khủng hoảng năng lượng
  • Phá hỏng cơ sở hạ tầng
  • Gây hạn hạn
  • Ô nhiễm không khí ngày càng nặng.

- Như chúng ta đã biết, Trái đất có  5 tầng không khí bao ngoài quanh: Tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng trung lưu, tầng ion và thượng tầng khí quyển. Như vậy, khi tầng ion bị thủng hay nghiêm trọng hơn đó là ngày càng bị phá huỷ thì các tia bức xạ ở thượng tầng khí quyển sẽ chiếu trực tiếp vào trái đất và hậu quả là Trái đất khó có thể tồn tại được sự sống.

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận