Danh mục bài soạn

A. KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ- XÃ HỘI THẾ GIỚI

B. ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA.

Hãy (lập bảng) trình bày về một số vấn đề môi trường toàn cầu?

Câu 3 Hãy (lập bảng) trình bày về một số vấn đề môi trường toàn cầu?

Cách làm cho bạn:

Vấn đề môi trường

Nguyên nhân

Hậu quả

Giải pháp

Biến đổi khí hậu

- Thải khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính

- Từ các ngành sản xuất điện và các ngành công nghiệp sử dụng than đốt

- Băng tan, mực nước biển dâng lên.

- ảnh hưởng đến sức khỏa và sinh hoạt, sản xuất

- Cắt giảm lượng CO2, SO2…trong sản xuất và sinh hoạt

Ô nhiễm nguồn nước ngọt

– Chất thải công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt.

– Vận chuyển dầu mỏ..

– Thiếu nguồn nước sạch.

– Ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người và các sinh vật thuỷ sản..

– Xây dựng nhà máy xử lí chất thải.

– Đảm bảo an toàn hàng hải.

Suy giảm đa dạng sinh vật

– Khai thác thiên nhiên quá mức.

– Thiếu hiểu biết trong việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

– Mất đi nhiều loài sinh vật, nguồn thực phẩm, nguyên liệu……….

– Mất cân bằng sinh thái.

– Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên.

– Có ý thức bảo vệ tự nhiên.

– Khai thác và sử dụng hợp lý…..

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận