Danh mục bài soạn

 

CHƯƠNG 1: ĐIỆN HỌC

CHƯƠNG 2: ĐIỆN TỪ HỌC

CHƯƠNG 3: QUANG HỌC

Giải vật lí 9: Bài tập 2 trang 23

Câu 2. (Trang 23 SGK lí 9) 

Cho rằng các dây dẫn với tiết diện 2S và 3S có điện trở tương đương là R2 và R3 như đã tính trong bài học, hãy nêu dự đoán về mối quan hệ giữa điện trở của các dây dẫn với tiết diện của mỗi dây.

Từ đó suy ra trường hợp hai dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu, thì giữa tiết diện R1 và R2 và điện trở tương ứng R1, R2 của chúng có mối quan hộ như thế nào.

Cách làm cho bạn:

Nếu R1 có tiết diện S có điện trở R thì

  • Dây dẫn với tiết diện 2S thì điện trở giảm 2 lần = R/2
  • Dây dẫn với tiết diện 3S thì điện trở giảm 3 lần = R/3

=>Trường hợp hai dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ một loại vật liệu thì giữa tiết diện S1, S2 và điện trở tương ứng R1, Rcủa chúng là tỉ lệ nghịch với nhau, tiết diện của dây lớn gấp bao nhiêu lần thì điện trở của dây nhỏ hơn bấy nhiêu lần.

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận