Danh mục bài soạn

 

CHƯƠNG 1: ĐIỆN HỌC

CHƯƠNG 2: ĐIỆN TỪ HỌC

CHƯƠNG 3: QUANG HỌC

Giải vật lí 9: Bài tập 1 trang 82

Bài 1: Trang 82 - SGK vật lí 9

Treo thanh nam châm gần một ống dây như hình 30.1. Đóng mạch điện.

a) Có hiện tượng gì xảy ra với thanh nam châm ?

b) Đổi chiều dòng điện chạy qua các vòng dây, hiện tượng sẽ xảy ra như thế nào ?

c) Hãy làm thí nghiệm kiểm tra xem các câu trả lời trên của em có đúng không.

Cách làm cho bạn:

a) Khi đóng khóa K, dòng điện chạy từ cực + sang -, áp dụng quy tắc nắm tay phải ta xác định chiều đi ra của đường sức từ là đầu B của cuộn dây.

=>Đầu B là cực Bắc nên nam châm sẽ bị hút vào ống dây.

b) Đổi chiều của dòng điện nên đầu B của ống dây là cực Nam nên thanh nam châm bị đẩy ra.

c) Làm thí nghiệm như hình vẽ 30.1 SGK để kiểm nghiệm.

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận