Danh mục bài soạn

PHẦN MỘT: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI

PHẦN HAI: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN THỂ KỈ X

 
 

Em hãy mô tả các trống đồng thời Văn Lang?

Bài tập 2: Trang 40 – sgk lịch sử 6

Em hãy mô tả các trống đồng thời Văn Lang?

Cách làm cho bạn:

Trống đồng thời Văn Lang được trang trí hoa văn tinh tế. Đây là những tác phẩm nghệ thuật với những hình trang trí sinh động phản ánh cuộc sống của con ngừoi thời bấy giờ.

Chính giữa mặt trống là hình ngôi sao nhiều cánh tượng trưng cho thần Mặt Trời...Những vòng tròn đồng tâm mô tả trang phục, lễ hội, trò chơi... và những đường hoa văn trang trí tinh xảo...

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận