Danh mục bài soạn

A. KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ- XÃ HỘI THẾ GIỚI

B. ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA.

Dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả gì về mặt kinh tế xã hội?

Bài tập 2:  Dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả gì về mặt kinh tế - xã hội?

Cách làm cho bạn:

- Dân số tăng nhanh đã dẫn tới những hậu quả ngày càng nghiêm trọng:

  • Thiếu lương thực, thực phẩm
  • Sự đói nghèo và lạc hậu
  • Khai thác bừa bãi nguồn tài nguyên thiên nhiên
  • Suy thoái môi trường sống và gia tăng bệnh tật
  • Tăng khoảng cách giàu nghèo. Trong hơn 6 tỉ dân chỉ có một tỉ người là có cuộc sống sung túc…

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận